akujala.blogg.se

Är kristendomen och Jesus något för alla?

Publicerad 2017-08-27 20:46:00 i Undervisning,

Eller är kristendomen bara något för de präktiga, själsligt starka, fina och välutbildade människorna och de som har allt på plats i sitt liv som kan tyckas vara värdefullt? T ex människor som är friska, snygga, starka och har en fin kärnfamilj med en fantastisk jobbkarriär, fin villa med bil och allt ordnat och fint. En del som sett kristna tycker kanske att de verkar vara och ha det så här. Missförstå mig inte, det är ju inte fel att ha det bra och lyckas. Någon som läser detta kanske tycker att kristendomen istället är något bara för de som andra ser som värdelösa och för dem som har misslyckats och är nersupna, psykiskt svaga och små och rädda. Ja det finns väl olika syn på detta. Jesus och kristendomen är något alla, både lyckade och s k mindre lyckade människor. Idag vill jag i alla fall inrikta mig på den kategorin av människor som är svaga, har det jobbigt, inte har lyckats i livet osv. Jag känner att jag verkligen vill ge hopp till de människor som det mänskligt sett inte finns något hopp för. Du som inte känner att du tillhör den kategorin av människor kan ju läsa detta ändå och kanske lära dig något och på så sätt hjälpa människor.
För det första vi som är troende och frälsta vi behöver ge ut evangeliet till människor så de får veta att Gud älskar dem och vill frälsa dem. Det får vi först göra. Sedan när människor blivit frälsta behöver de veta att de har blivit nya skapelser i Jesus Kristus:
2 Kor 5:17: ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.”
De som blivit frälsta behöver få veta att de nu blivit helt nya skapelser. Visst man har sin personlighet och sitt utseende men personligheten kanske inte är utblommad så särskilt mycket. Kanske människor har blivit kuvade genom livets svårigheter, en del kanske blivit mobbade, svikna av föräldrar, blivit misshandlade, utnyttjade sexuellt och våldtagna m m. Många har kanske levt i grov synd och personligheten har blivit besudlad och nergeggad så man knappt ser den egentliga personen som Gud skapat. När en människa blir frälst får den bli renad genom Jesu blod från allt av elände, smuts och synd. Människor kan vara svårt sargade i sina själar och Jesus kan också hela detta fullständigt. När vi blir frälsta får vi lämna vårt gamla liv och den gamla besudlade och skadade människan och så får vi klä oss i den nya människan. Läs gärna:
Ef 4:22-24: ”Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.”
Här ser vi också att vi behöver förnya vårt sinne och det gör vi genom att läsa Bibeln. Börja läs Nya testamentet. Vi är vad Guds Ord säger att vi är och vi kan göra vad Guds Ord säger att vi kan göra.
Joh 12:46: ”Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret”.
Vi behöver inte vara kvar i det mörker vi var i innan vi tog emot Jesus och Hans Frälsning. Nu är vi Guds barn och tillhör Guds familj. Vi kan också läsa i Bibeln att vi är korsfästa med Kristus och nu lever Han i oss och inte vi själva. Är det inte fantastiskt att Jesus som är så underbar och perfekt lever och bor i oss? Läs:
Gal 2:19-20: ”Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.”
1 Kor 3:16: ” Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
Vi är Guds tempel. Gud bor i oss. Vi kan tycka att vi är små och svaga i oss själva men det spelar ingen roll för vi behöver inte sätta vår tillit till oss själva utan till Gud som bor i oss. Här kan du läsa fler uppbyggande bibelord
Fil 4:13: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. ”
Sak 4:6: ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.”
2 Kor 12:9: ”men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet."
Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig”.
Vi kan vara modlösa och svaga, men vi kan få ta emot Guds kraft och vara fyllda av Guds kärlek istället. Gud älskar oss och ger oss mod. Läs:
2 Tim 1:7: ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”.
Vi behöver inte längre vara bundna av något negativ som varit, av synd eller djävul för den Sonen sätter fri är verkligen fri.
2 Kor 3:17-18: ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden”.
Vi förvandlas, från härlighet till härlighet och det sker genom Guds Ande. Fantastiskt.
Det spelar ingen roll hur svaga och små vi må vara och känna oss i oss själva för vi kan vara och bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft.
Ef 6:10-11: ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp”.
Vi behöver inte heller vara deppiga faktiskt för fröjd i Herren är vår starkhet.
Nehemja 8:10: ”Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet”.
Herren förlåter oss och vi behöver förlåta de som gjort oss illa. När vi förlåter kan vi också bli hela inombords. Är vi väldigt bundna av djävulen och hans bojor och band kan vi få förbön av andra kristna som kan sätta oss fria i Jesu namn. Sedan är det viktigt att varje dag ta in Guds Ord Bibeln, umgås med Herren Jesus och ta emot Hans kraft, smörjelse och styrka varje dag. Vi behöver Hans kärlek och gemenskap ständigt. Var välsignad!

Nederlagskristendom eller segerkristendom med Guds Ord och Andens uppfyllelse?

Publicerad 2017-08-05 11:44:00 i Undervisning,

Jesus vill hela och upprätta sargade människor och Jesus vill sätta bundna människor fria. Hur kan detta gå till då? Självklart behöver man bli frälst och bli en överlåten kristen om man inte är det. Sedan behöver man veta att man är älskad av Gud och accepterad som man är i Kristus. Gud ser inte ner på oss. Han tycker inte att vi är ett avskum pga problem. Jesus ser på oss med sina kärleksögon. Han vill att vi ska få blomma ut i Honom och att vi ska få bli av med problem och jobbigheter. Vi behöver möta Jesus och Hans kärlek. Vi behöver få en underbar kärleksrelation med Jesus. Sedan behöver man få undervisning om att vi är nya skapelser i Kristus, att vi är vad Guds Ord säger att vi är osv. De som undervisar behöver ha Guds Ord i sig och kunna Guds Ord. Vi ska inte ge ut mänskliga läror och lösningar, vi ska ge ut Guds Ord som förvandlar människorna. Det behövs omvändelse från synd också om någon är fast i synd. Jesus renar då den som omvänder sig med sitt blod. Om någon ändå efter det sitter fast i någon synd eller problem så kan det vara så att denne kan vara bunden av djävulens bojor och band starkt. Då behöver man be för denne och sätta denne fri i Jesu namn. Det som är viktigt är också att den som lämnar någon synd inte går tillbaka till eländet för det kan bli sju gånger värre. Jesus sa till äktenskapsbryterskan: ”Inte heller jag dömer dig, gå och synda ej mer”. Den som vill bli själsligt helad och fri behöver också förlåta de människor som gjort fel och ont mot en. Om man inte förlåter de man behöver förlåta så lägger man hinder för sig själv till frihet, helande, upprättelse och man blir själv ett hinder för att kunna vara den man är i Jesus Kristus och man lägger också hinder för sig själv att kunna tjäna Gud i den kallelse man har. Självklart behöver vi förlåta andra för att också själva kunna bli förlåtna av Gud. Matt 6:14-15: ”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.” När man blivit fri så är det viktigt att man tar in Guds Ord och läser Bibeln för att bli uppbyggd. Det står i Guds Ord att det är till liv och läkedom för oss. Det är också viktigt att varje dag leva nära Herren Jesus i gemenskap med Honom.

I en del församlingar så ger man inte den rätta hjälpen till människor. Nej, man står för något slags själsligt. Det är bara de som haft en bra uppväxt, mår bra själsligt och är starka mänskligt sett som mår bra där och gör saker i församlingen. Om en utslagen människa med t ex alkoholproblem eller en psykiskt sjuk människa dyker upp i en sådan församling så förblir denne i sitt nederlagstillstånd och även alla andra människor som mår mer eller mindre dåligt. Det kan också finnas svaga, osäkra människor med dåligt självförtroende som förblir kvar i detta tillstånd. Varför? Jo, man ger inte ut den undervisning från Guds Ord som kan sätta människor fria från sina problem och jobbigheter. Ingen får någon undervisning om att Gud kan förvandla osv. Gud älskar oss och Han älskar verkligen de små människorna med problem och elände i sina liv. Gud vill möta dem och ta dem ut ur eländet.
De finns människor som Jesus förvandlat till en sådan grad att andra kring dem tror att de haft en kanobra uppväxt, alltid haft det bra och varit omtyckta osv för de verkar må så bra. Men det som egentligen syns är Guds kraft och förvandling och om de fick veta om bakgrunden i deras liv skulle de bli förvånade. Man kan vara svag i sig själv, men stark i Herren. Vi behöver bry oss om svaga, sjuka och sargade människor och lyfta upp dem och hjälpa dem, inte utifrån en överlägsen eller nedlåtande attityd. När man blir en ny skapelse i Kristus får man blomma ut i allt vad Gud lagt ner i en av gåvor och personlighet. Personligheten blir inte längre bunden i t ex försagdhet, fruktan eller mindervärde. Gåvor kan blomma ut. När man blir en ny skapelse i Kristus blir man ödmjuk, full av kärlek till andra, man blir uppmuntrande. Man blir inte en överlägsen person som ser ner på andra.

En till sak som är väldigt viktigt. Det är att vi troende behöver bli fyllda av den Helige Ande. Vi behöver bli döpta i den Helige Ande och ständigt bli påfyllda så länge vi lever. Vi kan t ex inte helgas i egen kraft eller leva ett kristet liv i egen kraft. De som är själsligt starka kan leva bra och fungerande liv i våra församlingar men vi andra då, vi som är svaga i oss själva, hur går det för oss? Vi kan inte ha bra liv i vår egen kraft och styrka. Förresten alla kristna behöver den Helige Ande för ingen kan tjäna Gud eller helgas i egen kraft. Då blir det bara egna ansträngningar både vad gäller goda gärningar och försök till att tjäna Gud. Läs gärna mer om helgelse och vår rättfärdiggörelse av tro här på bloggen eller på vår hemsida: www.jesusmissionen.com. En del kristna är så rädda för att bli döpt och fylld av den Helige Ande för de är rädda att det inte skulle vara Guds Ande när de blir uppfyllda. De tror också att det inte får varken synas eller höras när den Helige Ande fyller dem. Men läs i Apostlagärningarna om när lärjungarna där blev döpta i den Helige Ande. Det gick inte lugnt till. En del trodde t o m att de druckit sig fulla på vin. Jag behöver den Helige Ande varje dag för att tjäna Herren och för min helgelse och i allmänhet. De kristna som inte vill ha den Helige Ande pga att de är så rädda att det blir något överspänt och något som inte är den Helige Ande de måste försöka helgas i egen kraft och de måste försöka tjäna Gud i egen kraft. Oj vad torrt, tungt och jobbigt det måste bli. Öppna dig istället för den Helige Ande. Själv kände jag mig ovärdig så att jag inte öppnade mig för den Helige Ande under en lång period i mitt liv. Men 1996 sa jag till den Helige Ande att Han var välkommen in i mitt liv. Då fyllde Herren mig starkt med den Helige Ande och jag fick ett förvandlat liv från nederlag till seger och kom även ut i tjänst för Herren. Det är något för dig också. Var välsignad!

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela