akujala.blogg.se

Församlingen

Publicerad 2019-12-16 16:07:10 i Undervisning,

Jag gör ingen ingående undervisning här om församlingen. Men vad är viktigt i en församling? Jo att Jesus är där. Hur är det möjligt då? När frälsta människor som älskar Jesus och tror på Bibeln samlas så är Jesus där. Bibeln säger att när två eller tre är samlade i Jesu namn så är Jesus mitt ibland dem. I en församling kan det finnas människor i alla åldrar: äldre, medelålders, unga och barn. Det kan finnas familjer, singlar, ensamstående med barn, änkor och änkemän t ex. När människor blir frälsta kan de komma från svåra saker, kanske de är skilda, kanske de varit med om andra tråkiga saker. Alla ska känna sig välkomna och alla är olika och unika. Jag tänker t ex på det här med att gifta sig och bilda familj. Gud har ju hittat på det här med äktenskap, men alla längtar inte efter det så vi kan inte ta för givet att alla vill gifta sig och bilda familj. Det var bara ett exempel. Jag har själv tagit för givet att alla singlar vill gifta sig så småningom, men jag har träffat en del som trivs som ensamstående. En del känner att de tjänar Herren bättre som singlar. ..................................................................................................................................................... Hur ska det vara angående ledarskap i församlingen då? Jo vi lär oss bäst genom att läsa om den nytestamentliga församlingen i Bibeln. Vi kan läsa om de församlingar som Paulus startade i nya testamentet. Han tillsatte äldste i församlingarna. Så ledarskapet bör vara pastor och äldste och inte bara en ledare. Sedan får alla troende nådegåvor/gåvor och vi är lemmar i Kristi kropp som vi kan läsa om i: 1 Kor 12:4-27: ”4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. 12 Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. 13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 15 Om foten sade: "Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen", så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: "Jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen", så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? 18 Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. 19 Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? 20 Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. 21 Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." 22 Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder, 25 för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma omsorg om varandra. 26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. 27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.” ....................................................................................................................................................... Vi har också de fem tjänstegåvorna som ska utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, läs i Ef 4:11-13: ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” Om inte alla nådegåvor och tjänstegåvor kommit i full funktion i församlingen så kan man inte tvinga fram detta och försöka tillsätta folk i saker de inte är kallade till. Ledarna behöver i alla fall se och uppmuntra de som har nådegåvor och kallelser och ge utrymme för dessa att börja tjäna i detta och växa. Kanske en troende i församlingen bara sitter och inte visar över huvud taget att denne har någon gåva, kanske inte denne har något självförtroende eller bara är helt overksam. Den Helige Ande kan visa och tala till t ex ledarna och på så sätt kan den troende komma loss, bli uppmuntrad och gå i det Gud kallat denne till. Ofta sitter troende och har saker på hjärtat som Gud lagt ner där men de behöver uppmuntran och stöttning. Visst de kan våga prata med ledarna om vad de har på hjärtat också. Jag själv är så tacksam att jag blivit uppmuntrad av ledare att komma i funktion eftersom jag var en av dem som inte direkt visade framfötterna speciellt mycket så att säga. Självklart kan vi hjälpas åt med praktiska göromål i församlingen, men där bör de ledare som undervisar vara fria för att kunna ägna sig åt bönen och ordet. Man kan se att de gjorde så i Apostlagärningarna i alla fall. Läs Apg. 6:1-4: ”Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. 2 Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. 3 Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4 Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Våra möten, samlingar och Gudstjänster då? Hur ska de vara? Om det är en mindre församling kan ju flera ha något att bidra med. Läs 1 Kor. 14:26: ”Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.” .................................................................................................................................................. Det här med sång och lovsång då? Vi kan sjunga psalmer, väckelsesånger och lovsånger. Eftersom en församling brukar innehålla människor i alla åldrar så kan man genom den Helige Andes ledning välja sånger och lovsånger som alla kan hänga med i. T ex lovsång förstår sig inte alla på, men då behöver man ju inte pressa på dem massa nya sånger utan välja något som de kan hänga med i, men självklart ta nyare sånger också om man känner sig ledd av den Helige Ande. Man kan locka in människor i lovsång istället för lovsång är helt rätt. Tänk på Psaltaren och i himlen blir det mycket lovsång. Lovsång handlar egentligen om att vi uttrycker vår kärlek, tillbedjan och lovprisning från vårt hjärta till Herren. Det är fantastiskt att få vara inför Herren, vid Hans fötter, i Hans famn och prisa och tillbe Honom för Han är så Underbar. Man kan knappt sluta när man upplever Jesu enorma kärlek och närvaro. ................................................................................................................................ Församlingen kan vara som en Andlig familj. I vårt samhälle finns så många ensamma människor. Man behöver inte vara udda eller så för att bli ensam. Många har inte flyt i detta med att dela livet med någon, andra vill inte gifta sig, en del är ensamstående sedan länge och kanske har utflugna barn. Nu för tiden bor ju inte alltid barnen kvar i samma stad eller by där de växte upp så de vuxna barnen bor inte i närheten och då träffas man inte lika ofta. En del har inga barn. Det kan vara ensamma ungdomar… ja tyvärr kan ensamheten finnas överallt. Församlingen kan vara en gemenskap där man är som en familj. Man samlas för att be, läsa Bibeln och bara umgås, kanske äta tillsammans eller göra utflykter tillsammans osv. Det så mycket mer och säga och undervisa om vad gäller församlingen, men detta var lite, var välsignad.

Om

Min profilbild

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela