akujala.blogg.se

Evangliet till dej

Publicerad 2013-10-21 18:56:00 i Evangeliet,

           
Det finns en Person som alltid älskar och tar emot dig oavsett vad…

Det 2000 år gamla Evangeliet, dess giltighet och vederhäftighet som c a en miljard troende kan vittna om, varsågod: Jesus Kristus sade om sig själv att Han är Vägen, Sanningen och Livet…

Alla människor är skapade för gemenskap med Gud. Detta är ett djupt liggande inre behov, en sorts livshunger som bara kan mättas då vi upplever andligt umgänge med vår Skapare. Alla människor försöker på olika sätt att nå fram till denna inre tillfredställelse. Kanske via materiella saker, karriär, utseende, mode, resor, familjeliv, en del tar desperat in alkohol och droger. Ja, listan är lång på hur vi försöker få mening, liv och inre välmående. Väldigt många söker alltså på fel vägar. Man har inte tagit emot den fungerande Vägen. Det är därför Jesus säger att Han är vägen, alltså till denna Gudsgemenskap, en gemenskap som mättar ditt livshunger.
I sammanhanget (Joh.14:6) säger Jesus också eftersom Han är vägen att ”Ingen kommer till Fadern utom genom Mig”. Detta innebär att Jesus är själva biljetten till Himlen. Den dag då du dör, och alla ska vi ju göra det. Livet är obevekligt, fruktansvärt kort och osäkert dessutom. Ja, den dag du och jag dör så kommer vi att stå inför Allsmäktig Gud och få göra räkenskap för våra liv. Den helt avgörande frågan du får är om du tagit emot denna Frälsningsbiljett i ditt hjärta. Om du valt att ta emot Jesus i ditt liv. Han är alltså också Vägen till det eviga livet i Himlen och Han är som sagt vägen till Gudsgemenskap här och nu.

Sedan sade Jesus att Han är Sanningen. Allt Jesus sade och gjorde var och är sanning. Jesus talade ut sanningen om oss själva och om vårt behov av frälsning, av förlåtelse och försoning. Vi behöver alla låta försona oss med Gud, att få frid med Gud. Jesus förklarade att Gud är helig och fullkomlig, själva Sanningens och Rättvisans grundval. Hela Universum är uppbyggt efter moraliska värderingar som Gud bestämt och stadgat.Och denna sanning säger oss att vi alla är i behov av att motta förlåtelse och försoning. Ingen av oss kan leva upp till Guds krav på helighet och fullkomlighet, det som hela Himlen består av, eftersom synden, felen och bristerna i människan skiljer henne för evigt från Gud. Vad innebär då detta omoderna ord ”synd”. Det innebär att vi har alla varit själviska och kärlekslösa, ljugit och förtalat, behandlat någon illa, gjort och sagt det vi vet inte är gott. Ja, felat på många olika sätt.

Den underbara Sanningen är också att Jesus led och dog på Korset just för dig för att ta bort denna synd, för att försona och friköpa dig så att du blir förlåten och fri från all skuld. Det spelar ingen roll vad du gjort, hur du levat, den stund du tar emot Jesus och tror på det Han gjort för dig på Korset så blir du fullständigt förlåten och fri från allt, precis allt. Och Gud väljer att inte ens komma ihåg något av det, det står så i Bibeln, dina synder, fel och brister är helt enkelt borta för evigt. Du blir Benådad och tvättad ren på insidan, samvetet blir vitt som snö. Större kärlek än så här finns inte, att Gud offrade Sig själv genom Jesus Kristus för din och min skull,Han led och dog i ditt och mitt ställe för att äntligen få Hem oss till vår Himmelske Fader. Det unika med denna Frälsning är att den inte kan förtjänas genom goda gärningar eller gott leverne, den kan bara tas emot som en Guds gåva av Nåd och genom att du tror på Jesus och det Han gjort för dig.

Sedan så sade Jesus att Han är Livet, d v s när du har vänt om till Gud, tagit emot Jesus och Hans Frälsningsverk i tro så byts det gamla syndalivet mot ett nytt himmelskt liv. Ett nytt liv som innebär en andlig ström av helighet och härlighet av Jesus, ett överflödande liv fullt av Guds kärlek, frid och glädje som mättar ditt innersta såsom inget annat kan. Detta nya liv intas rikligen och dagligen, vardaglig tristess, motgångar och svårigheter övervinns i detta nya liv, ty Jesus har lovat att vara med dig alla dagar. Mycket av det som den upproriskt Gudsfrånvända livsvägen tidigare gav ter sig värdelöst och i vissa fall skadligt i jämförelse med allt det sanna Liv som Jesus ger. Jesus Är som Bibeln säger ”Livets furste, Livets bröd”, ja, Han Är Livet självt. Om du vill så ta nu emot Jesus Kristus i ditt liv, Han som Är Vägen, Sanningen och Livet…

Här följer ett förslag till en Bibliskt baserad frälsningsbön. Du kan be med helt egna ord, men denna bön innehåller de ingredienser som vanligen finns med då man tar emot Jesus och Frälsningen. Bönen innebär att du alltså överlåter dig och ditt liv till Gud. Att du i Tro tar emot och bekänner Jesus som din Herre och Frälsare. Att du vill följa Jesus i alla dina dagar:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”
(Skrivet av Peter, resten i bloggen är skrivet av mej Anette men jag står för ovanstående fullt ut så klart)

Krav, prestation eller frihet?

Publicerad 2013-10-21 14:47:00 i Undervisning,

Gal 2:16, 21 Vi blir rättfärdiga genom tro på Jesus vilket betyder att vi får det rätt ställt med Gud genom vår tro på Jesus. Detta sker när vi blir frälsta. Vi omvänder oss och tar emot förlåtelsen genom Jesus Kristus. Vi behöver ge hela oss själva och hela vårt liv till Herren. Det är inget tomt prat att vi blir rättfärdiga genom tron på Jesus och detta att Gud gör oss rättfärdiga syns på alla sätt. Det blir frukt av detta. Kom ihåg att du inte behöver göra något för att få Gud att älska dig. Du behöver inte imponera på Honom med prestationsgärningar. Att få Guds acceptans genom bl a sådant hjälper inte. Gud älskar och accepterar dig fullt ut som den du är i Kristus. Gud tycker du är så fin och underbar.
 
 
Är vi fria till att leva kvar i synden pga vår rättfärdiggörelse genom tro på Jesus? Självklart inte. Läs Gal 2:17. Men vi ska inte förlita oss på egna gärningar som dessutom sker utifrån krav, prestation eller utifrån måsten eller utifrån att man inte får göra vissa saker för att man är kristen osv. Vi behöver ha Andens frukt i våra liv och det är inte egna lagiska gärningar. När vi är fyllda av den Helige Ande och när vi lyder Gud och Hans ord så fungerar det. När Jesus är vårt allt och när vi vet att Han är det underbaraste som finns så vill vi inget hellre än att vara med Honom och lyssna på Honom. Den man umgås med blir man lik och umgås vi med Jesus så blir vi lik Honom. Vad kan man se hos en lagisk människa respektive hos en människa som vandrar i Anden då? Det må hända att dessa två personer ser lite lika ut på ytan på vissa saker. De kanske inte stjäl eller ljuger osv. Skillnaden mellan den andligt kristne och den lagiske är i alla fall att den andlige har Andens frukt i sitt liv: kärlek, glädje, frid, tålamod osv. Läs Gal 5:22. Den lagiske har oftast inte något av detta utan snarare köttets frukt som avund, splittringar, fiendskap, kiv, förtal och denne ser gärna ned på andra människor och tycker att de är så dåliga osv. Den lagiske kan skryta om sina egna duktiga gärningar och klaga på andra sämre personer. Hos den lagiske kan du om du skrapar lite på ytan hitta allt möjligt jobbigt. De är inte fria eller frigjorda av Gud utan har problem och jobbigheter oftast i sina liv. Det är dött, hårt, kallt och det finns inget liv i de lagiskt kristna. De kan vara själsligt starka och ha självförtroende, men de ser ner på andra och höjer upp sig själva. De måste be och läsa Bibeln och hungrar inte efter det utan det är bara ett krav. De har ofta fel läror och tolkar Bibeln på sitt sätt. Den andligt kristne hungrar efter att be och läsa Bibeln och kan knappt sluta. Den andlige älskar allt som har med den Helige Ande att göra.
 
 
Ett gott tecken på en person som vandrar i Anden, helgelse och renhet är att den personen vandrar i kärlek. De som vandrar i Anden älskar människor, men hatar synden. Den lagiske och religiöst bundne kristne må ha Bibeln och Guds ord men vill inte veta av dess kraft och kritiserar gärna de människor som har den Helige Ande och som den Helige Ande verkar genom. Möten där Gud och Guds närvaro finns blir jobbiga för den lagiske. Dessa lagiska personer jag har beskrivit är de som håller fast vid allt detta felaktiga och inte inser att de behöver bli fria. De finns andra sorters lagiskt kristna som gärna vill bli fria om någon hjälper dem. Undervisning om rättfärdiggörelsen genom tro är medicinen för lagiskhet och ger hjälpen till att bli fri från denna bundenhet. Vi förtjänar inte att bli rättfärdiga i Jesus i oss själva eller i några egna gärningar, allt är nåd och genom nåd, genom tro på Jesus. Vi är fria från att själva försöka sträva efter att behaga Gud i egen kraft och i egen prestation för att behålla frälsningen. Vi hamnar då utanför nåden, om vi försöker vinna frälsning genom vår egen godhet och lagiska gärningar. Läs Gal 5:4. Vi hamnar också utanför frälsningen om vi syndar på nåden. Vi får Guds gåva evigt liv i himlen genom att vi är frälsta, inte pga lön för egna goda gärningar. Vi ska ha goda gärningar, men det är en frukt av att Jesus bor i oss och pga att Gud har gjort oss rättfärdiga.
 
 
En del tjatar om att de är rättfärdiggjorda genom tron men det enda de visar upp är köttslighet. Då stämmer det inte. Gudsmän och Gudskvinnor i gamla testamentet hade inte ens Andens dop, men de hade gudsfruktan och respekt för Herren och de hatade synden och levde för Herren och detta var inte heller lagiskt. Tänk t ex på Abraham, Mose, Rut, Ester, Jeremia och många andra. Vi i dagens kristenhet har en så lättsam kristendom och tar så lätt på synden, vi ursäktar synden. Det vi egentligen säger är att vi älskar och njuter av synden och har brist på gudsfruktan. Rättfärdiggörelse av tro ger inte legitim rätt till frosseri i synd eller rätt till att ständigt falla i synd. Falla kan vi, men om vi ständigt faller i en speciell synd så behöver vi hjälp av andra kristna, bekänna synden vid namn och få förbön för befrielse. Vi behöver också den Helige Ande och en stor dos av gudsfruktan och vi behöver hata synden och inte tycka om den. Om du gillar en synd, bekänn då det som synd också. Gud älskar dig, renar dig och accepterar dig som den du är i Kristus. Jesus dog för dig och tog dina synder på sig på korset. Han betalade priset, men inte för att du ska vara kvar i synden. Ibland kan människor mena på att de verkligen inte klarar det utan den Helige Ande och visst är det rätt, men varför lockar det och frestar så mycket. Jo, man gillar synden.
 
 
Det har funnits många som levt rätt inför Herren för att de älskar Honom och hatar det felaktiga utan att de ens varit andedöpta. T ex de i gamla testamentet. De var inte lagiska för det. Vi har en stor förmån idag som har tillgång till den Helige Ande som ger oss kraft och styrka att stå emot synden. Men om vi i hjärtat tänker att vi är ju frälsta av nåd och rättfärdiggjorda av tro på Jesus och inte genom egna gärningar så synda lite är väl okej. Vi är ju bara människor. Då tappar vi frälsningen. Då syndar man på nåden och leker. Svaga människor kan vara fast i synd och de behöver hjälp. Det är en annan sak. Dessa ska man ha omsorg för och hjälpa. Men farliga människor är de som säger sig vara frälsta och lever i synd och försvarar den och vill stå fast i den. Vi kan inte heller bli fria från synder i oss själva. Det är det som lagiskheten försöker med. Jesus sätter oss fria och renar oss med sitt blod. I en del karismatiska sammanhang idag så jublar man och dansar inför Herren ena stunden men andra stunder gör man grov synd och fortsätter så månad efter månad eller år efter år. Då leker man verkligen kristen och är det inte. Man behöver då en rejäl omvändelse. När man blir född på nytt flyttar Jesus in och världen ut. När man blir fylld av Jesus, Hans kärlek och härlighet och den Helige Ande så blir man fullt tillfredställd och behöver inte tillfredställa sig med syndens kortvariga njutningar om man nu ser dem som njutningar.
 
 
Du som läser detta tycker kanske att jag skulle ju undervisa om rättfärdiggörelse av tro på Jesus och inte om synd och sånt. Jo, men när man får denna underbara undervisning och uppenbarelse av sin rättfärdiggörelse av tro på Jesus så behöver man inse att gudsfruktan och lydnad inte utesluts för det. Om jag ska sammanfatta lite här så blir vi rättfärdiggjorda av tro på Jesus och det är en underbar förvandling. Sedan så behöver vi få Andes frukt i våra liv. Vi lyder Gud, respekterar Honom, förstår att Han vet bäst, Hans ord är instruktioner för livet. Vårt hjärta behöver bli förvandlat. Vi ska helgas, bli mer lika Jesus, frukten ska komma fram ur oss, god frukt, goda gärningar (ej i lagiskhet och i prestation) utifrån ett förvandlat hjärta, utifrån Guds kärlek och kraft och den Helige Andes frukt i oss. Vi presterar inte fram ett helgat liv och ett liv med god frukt i egen förmåga och kraft. Det är den Helige Ande i oss som gör det och det är ett verk av Gud genom vår tillåtelse. Vi behöver lyda och älska Gud. Kom ihåg också att allt kan bli lagiskt: Att vittna, be för andra, leda andra till frälsning osv. Allt vi gör ska ske utifrån vår kärleksrelation med Jesus och genom Hans nöd för andra. Vi älskar Herren och tjänar Honom utifrån det och pga vi brinner för Honom och är hängivna Honom. Kom ihåg att det kristna livet inte är en prestation i krav och jobbighet utan det är ett ljuvligt liv tillsammans med Herren Jesus i en kärleksrelation med Honom. Var välsignad.

Vi behöver vakna

Publicerad 2013-10-20 18:54:00 i Väckande tankar,

Jag tänkte här dela några tankar jag haft. Jag tänkte på detta med väckelse och hur vi ska få det. Jag tror att väckelse börjar med oss kristna. För det första behöver vi alla ha en nära kärleksrelation med Jesus och har vi inte det behöver vi få det. Vi behöver hungra och törsta efter mer av Gud och allt som har med Honom och Hans rike att göra. Vi behöver vara totalt beroende av Gud och Hans gemenskap och närhet varje dag. Vi behöver också hungra efter mer av Hans Ord. Det ska inte vara ett tvång att läsa Guds Ord utan något vi längtar efter och inte kan vara utan. Det är vår andliga föda. Vi behöver också bli fyllda med den Helige Ande och dricka av Guds Ande. Vi blir ganska fort torra och tomma om vi inte fylls på varje dag. Okej, sedan behöver ge ut från Herren. Alla är vi kallade till missionsbefallningen, dvs predika evangeliet och göra lärljungar. Om vi var och en satsar våra liv på det så har vi fullt upp. Vi behöver också stå för Guds Ord Bibeln och ge ut detta i vår undervisning. Vi behöver ge ut det fulla evangeliet, Guds Ord och Guds Ande och liv. Många kristna och många församlingar längtar efter och ber om väckelse. Men alla vill inte gå den vägen som leder till väckelse. Man vill ha lättsamma möten med trevlig underhållning, fina tal, gott fika och gemenskap. Man är rädd för det äkta radikala evangeliet, rejäla Gudsordet och sådan predikan. Det ska vara lite lagom och ändå ber man om väckelse och vill ha väckelse…. En normal kristendom är en sådan kristendom vi kan läsa om i Apostlagärningarna, det är vår måttstock. Ett trevligt frikyrkligt/kyrligt föreningsliv ger ingen väckelse. Det är dags att vakna!!! Det var lite av mina tankar senaste tiden. Var välsignad!

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela