akujala.blogg.se

En ny skapelse och missionsbefallningen

Publicerad 2017-01-28 22:06:00 i Undervisning,

Alla som blivit frälsta har blivit nya skapelser i Jesus Kristus. Läs 2 Kor 5:17: ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” Vad menas med detta då? Blir vi helt nya människor med en helt ny personlighet? Jag kan säga så här: Många är bundna och inte fria att vara sig själva. De känner att de inte duger som de är. Kanske de aldrig fått någon uppmuntran och känner sig värdelösa. Kanske synden har besudlat människor fullständigt så man har tappat bort sig själv. Många ofrälsta kan vara trevliga och fungera i sina naturliga gåvor som Gud gett dem. Men många är formade av synden och formade av sin uppväxt t ex. Men när vi blir nya skapelser i Jesus Kristus blir också det gamla förbi, något nytt har kommit som bibelversen sa ovan. Vi har olika personligheter och det är detta som får komma fram fullt ut när vi blir nya skapelser i Jesus Kristus. Då behöver vi inte längre vara bundna i något negativt som vill dra ner oss. Vi behöver inte vara modlösa eller försagda längre t ex. Vi blir de original som Gud skapade oss till. Vi får blomma ut som de fina skapelser som Gud gjort oss till och vi får blomma ut i de gåvor Gud gett oss. Vi får bli fria och behöver inte längre vara bundna. Vi behöver inte längre vara formade av något negativt i allmänhet eller från något negativt som ligger bakom i tiden. Det är väldigt tråkigt när man hör om människor som är formade av sin negativa uppväxt och kanske någon psykolog sagt till dem att de får lära sig leva med smärtorna från sitt förflutna. Kanske en del blivit mobbade och så skadade så deras liv blivit ett resultat av eländet och man har det väldigt jobbigt. Men så behöver det inte vara när man blir frälst. Jesus helar, upprättar och sätter oss fria och vi blir nya underbara skapelser i Honom. Det enda vi behöver göra är att förlåta de som gjort oss illa och sedan ta emot av Guds kärlek, helande och upprättelse. Vi kan läsa: 1 Petr 2:24-25: ”Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade . Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare .” Självklart behöver vi lämna synderna vi levt i till Jesus som tog dem på korset och vända om så att Jesus kan vara vår själs herde och vårdare.

Nu kommer vi till missionsbefallningen: Vi läser: Matt 28:18-20: ”Jesu missionsbefallning: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Vi kan också läsa: Mark 16:15: ”Och han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Sedan läser vi i Apg 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Här ser vi att alla troende är kallade till att predika evangelium. Det handlar alltså inte om att vara kallad till någon speciell evangelist. Evangelisten predikar evangelium och uppmuntrar de s k vanliga troende till att också göra det. Evangelisten går före och visar vägen, lär och hjälper andra så att de gör missionsbefallningen. Det finns mer och säga om evangelisten, men här vill jag tala om missionsbefallningen som är för alla de troende. Handlar det om att man har en speciellt frimodig personlighet när man ska predika och ge ut evangeliet? Nej, personligheten har inget med detta att göra. Vi kan predika och ge ut evangeliet till vänner, bekanta, sådana vi inte känner på gator och torg, vi kan predika evangeliet till folksamlingar osv. Det som är viktigt är att vi blir andedöpta och fyllda av den Helige Ande för då får vi frimodighet att vittna, ge ut evangeliet och predika för människor. Det håller alltså inte med att säga att man är för blyg eller att man inte har den utåtriktade personligheten. Jag vill uppmuntra dig här att när du är fylld med den Helige Ande så vågar du predika och vittna till människor och ge dem evangeliet. Var välsignad.

Tankar om NT...

Publicerad 2017-01-28 14:52:00 i Allmänt,

Idag när jag läste i Bibeln så kom jag att tänka på hur smart Nya Testamentet är upplagt. Det passar väldigt bra för nyfrälsta att börja läsa Nya Testamentet från Matteus till Uppenbarelseboken. Självklart behöver de en kristen gemenskap där de får undervisning, där de kan ställa alla frågor de har och få svar, där de kan be och lovsjunga tillsammans med andra troende och få gemenskap och själva också börja tjäna Herren i missionsbefallningen och i den kallelse de har och upptäcka sina gåvor som de fått av Herren.

Tänk om Nya Testamentet började med Matteus och sedan Jakobsbrevet, Uppenbarelseboken osv och t ex sist Romarbrevet. Inte den bästa ordningen tycker jag. För den ordning som nu är av böckerna i Nya Testamentet är ju egentligen helt perfekt. Först kommer evangelierna där man får lära känna Jesus och där får vi missionsbefallningen som är till alla troende. Sedan kommer Apostlagärningarna där vi ser hur de troende blev andedöpta och därmed fick de frimodighet att predika evangeliet och Guds församling startade. Sedan kommer Romarbrevet där vi ser att vi är frälsta av nåd och blir rättfärdiga genom tro. Vi ser där att det inte handlar om att förtjäna frälsningen i egna presterande gärningar. Vi får en frukt av Guds rättfärdighet som också syns på alla sätt mer och mer. Efter dessa kommer andra bibelböcker där vi får instruktioner hur de kristna livet ska fungera och även hur församlingen ska fungera. Vi får vägledning för livet över huvud taget. Sedan kommer mer ”tuffa” böcker om man nu ser det så, där helgelse beskrivs och följandet av Jesus t ex Jakobsbrevet som talar mycket om gärningar, men det är kärleksgärningar som en frukt av att man vandrar med Jesus och faktiskt lyder honom i den Helige Andes kraft. Hela lagen sammanfattas ju i att vi älskar Herren av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själv…. Ja då fungerar det och då blir det ingen lagisk prestation att lyda Guds Ord och följa Jesus. Sedan sist i Nya Testamentet kommer Uppenbarelseboken som kan uppfattas som lite svår för de flesta, men med Guds hjälp går den boken också att förstå.

Sedan är det viktigt att vi ger ut hela evangeliet till de ofrälsta dvs att man är en syndare som behöver vända om, ta emot Jesus och man behöver beskriva vad Jesus är och vad Han gjort för oss. Men det är så viktigt att vi inte bara kastar fram något hårt. Vi behöver också berätta för dem att Gud verkligen älskar dem och vill ge sin nåd och kärlek till dem och att de kan få en underbar kärleksrelation med Gud själv.
Det är också viktigt för oss som tjänar Herren på olika sätt att vi tar tid för Herren personligen varje dag, läser Hans Ord, umgås med Jesus i en nära kärleksrelation och ser till att vi blir uppfyllda av den Helige Ande. Annars blir det vi säger och gör egen prestation. Vi blir slutkörda utan den Helige Andes uppfyllelse. Om vi gör saker i egen kraft blir det mänsklig kraft och alla har inte det, t ex jag, och då blir församlingarna fyllda av själsligt duktiga personer som s k tjänar Gud i egen förmåga och kraft vilket blir så bristfälligt och de som inte har detta blir som levande zombies. De blir sittandes i ett hörn overksamma för de har ju inte egen förmåga och kraft. Alla i församlingen behöver bli fyllda av den Helige Ande. Visst har vi fått naturliga gåvor, men detta har svårt att blomma ut hos de som är små och svaga i sig själva. Så vi behöver verkligen den Helige Ande. Ja det här var lite av mina tankar denna dag, var välsignad!

Viktigt i dessa dagar

Publicerad 2017-01-07 11:18:00 i Väckande tankar,

1 Joh. 3:24: "Den som håller fast vid Hans Budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss." Här ser vi att det handlar om att vi behöver förbli i Jesus och i Hans Ord för att bevaras. I dessa tider är så viktigt att vi troende läser Bibeln. Det är en del villoläror i de s k kristna leden, och jag tycker faktiskt att det är upp till var och en om man vill tro på Bibeln och dess budskap och det fulla evangeliet eller inte. Vill man bevaras eller gå vilse? Det är viktigt att vi tar ett eget ansvar för våra liv och det vi står för och ger ut. Och om man står för Bibeln, Guds Ord, det fulla evangeliet och den Helige Andes liv och undervisar och ger ut detta så är det upp till var och en som lyssnar att ta emot eller förkasta det. Om man inte vill tro eller lyssna på Guds Ord Bibeln så får man stå för konsekvenserna för det också. Vill man bli bedragen och tro på läror som inte stämmer med Bibeln, bara lyssna på det som "kittlar i örona" (2 Tim.4:2-4), ja då får man till slut skylla sig själv. I denna tid behöver vi inse att vi endast kan lita på Jesus och Hans Ord Bibeln. På frukten känner man igen trädet. När Guds Ord undervisas och den Helige Ande får verka fritt i människors liv så blir det fria kristna, kristna som blir starka i Herren och får seger i sina liv. Detta har jag och många andra varit med om så jag vet att det fungerar. Jesus och Hans Ord sätter fri och om man har troende kring sig som tror på detta kan man få hjälp av dem att bli satt fri osv. Man blir ju inte fri om man tror på och lyssnar på undervisning som är otro och nederlagsundervisning t ex. Var välsignad!

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela