akujala.blogg.se

Medelålders, men erfarenhet som en 80 åring?!

Publicerad 2018-10-28 11:45:05 i Allmänt,

När man tjänar Herren och ger ut evangeliet, Bibelundervisning och väckelsebudskap så behöver man ha gemenskap med syskon i Herren som backar upp detta och inte sådana som motarbetar detta och som säger nej tack till detta på olika sätt. Orsaker till att man motarbetar kan vara att man själv är ljum, kanske man har humanreligiösa begränsningar, falska läror eller något annat. Självklart ska man ha kontakt med ofrälsta för att ge ut, det är en annan sak. Är tacksam till Gud att vi haft sådana som stöttar oss i våra liv i många år. Men har tyvärr även titt som tätt stött på motstånd och även de som haft sina egna agendor och inte varit intresserad av vad Guds vilja och ledning varit för oss, lite tröttsamt faktiskt....men så kan det vara när man är hängiven Herren och tjänar Honom. Men en del vill dra fördel av detta på fel sätt, man har velat dra in oss i sin tjänst eller församling för det som de vill vi ska göra och som inte är vad Gud har tänkt för oss. Detta kan ha hänt fast man redan är med i en församling och redan gör vad Gud vill. Det är därför också väldigt viktigt att man är ledd av Herren hela tiden så man inte heller blir smickrad när någon tycker att man är fantastisk som tjänar Herren hängivet och så blir man erbjuden göra olika saker. Då är det viktigt att man frågar Herren först om det är Guds vilja och ledning. Peter och jag har sett och varit med om så mycket under våra 21 år tillsammans i tjänst för Herren så man känner precis som om man har erfarenhet som en 80 åring fast vi bara är medelålders. Hoppas ingen tycker att det låter egotrippat när jag här delar med mig om vad vi har varit med om. Det finns människor som behöver höra detta och detta kan hjälpa andra som tjänar Herren.
Tyvärr har vi också varit med om att man har velat placera oss i ett fack, t ex i humanreligiösa begränsningar där man har velat att vi ska begränsa vårt utgivande på olika sätt. Tyvärr har det även funnits de som har varit rädd att vi ska ta plattformar från dem och tidsutrymme, det har funnits avundsjuka m m. En del dörrar har stängts pga sådant, men Peter och jag har aldrig varit så mycket för att titta på stängda dörrar utan vi tar hellre vara på de öppna dörrarna istället. Sedan har vi aldrig varit sådana personer som armbågar oss fram utan vi ger hellre utrymme till de som vill ha och vi ger hellre plattformar än tar oss sådana. Jordklotet är alldeles för stort och det finns alldeles för många ofrälsta människor för att vi skulle ha tid med sådant larv. Vi satsar hellre på alla dessa människor som behöver bli frälsta än deppa över sådant här. Självklart är viktigt att förlåta och det har vi lärt oss att göra och ju snabbare desto bättre. Det här var något jag kände att jag ville dela med mig av, var välsignad !

Resa för Herren

Publicerad 2018-09-29 18:12:00 i Allmänt,

Sedan -15 har Peter och jag rest mycket mer i tjänst för Herren. Det känns verkligen rätt att vara på resande fot. När vi är på hemmaplan satsar vi också på Guds rike förstås. Vi ger ut evangeliet, Guds Ord och vi går också emot fel läror osv. När man gör vad Gud vill så blir inte fienden glad. Jag har då och då under årens lopp upplevt enorm kamp i anden där jag fått be mot mörker och motstånd mot oss och vad vi gör för Herren. Det blir seger när man ber, halleluja! När vi kom hem från vår senaste resan nu i augusti, september fick vi veta att vi fått fantastiska bönesvar. Det är saker vi bett för som Herren gripit in så underbart. Att tjäna Herren är det bästa som finns, men det är inte alltid lätt. Prövningar kan komma och svårigheter, men när vi ber så hjälper och leder Herren. Om man vill lära sig lite om tjänst för Herren så kan man läsa i Bibeln om Paulus och hans missionsreser för Herren. Han hade det inte lätt, men fick vara till stor välsignelse. Jag har upplevt från Herren att jag skulle be för en man som hatar oss och vill att vi och vår tjänst för Herren ska gå under.... En oförtjänt förbannelse flyger bara förbi och vad denne man önskar faller pladask helt enkelt. Jag ber om nåd och frälsning för honom. Bilden är från vår senaste resa -18. Var välsignad 🙂

Hypergrace, vad är det?

Publicerad 2018-06-01 18:00:00 i Allmänt,

Här har jag översatt ett inlägg från engelska till svenska från sajten www.gotquestions.org: ”Begreppet hypergrace har använts för att beskriva en ny våg av undervisning som betonar Guds nåd, men då uteslutande andra viktiga läror som ånger och bekännelse av synd. Dessa som lär ut läran hävdar att all synd; i det förflutna, i nutid och i framtid redan har förlåtits, så det finns ingen anledning för en troende att någonsin bekänna synd och omvända sig. Denna lära säger att när Gud ser på oss ser han bara ett heligt och rättfärdigt folk. Slutsatsen av denna undervisning är att vi inte behöver ta till oss av Jesu undervisning eftersom vi inte är ”under Lagen”. Så då är de troende inte ansvariga för sin synd, och att alla som inte håller med om detta är lagiska fariseer. Kort sagt, om hypergracelärare i Bibeln: ”Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de Förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus (Judas 1: 4). Och dessa lärare flirtar alltså med antinomianism.

Jesu ord till de sju kyrkorna i Uppenbarelseboken motsätter sig starkt tanken att kristna aldrig behöver omvända sig. Till kyrkan i Efesus sa Jesus: "Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och Vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats” (Uppenbarelseboken 2: 4-5). Jesus tillrättavisar fem av de sju kyrkorna och kräver Omvändelse från dem (Uppenbarelseboken 2:4, 6, 20, 3:3, 15-19). Detta är långt ifrån att som troende vara oansvarig för sin synd, som troende får man stå till svars inför Jesus för olydnad (se också 2 Kor 5:10).

Predikanterna som står för hypergrace-läran anser att Gamla testamentet och de tio budorden är irrelevanta för nytestamentliga troende. De lär även ut att Jesu ord som talas före hans Uppståndelse är en del av det Gamla förbundet och inte längre ska tillämpas på återlösta troende. Men är det sant?

I Markus 13:31 sa Jesus: "Himmel och jord ska förgå, men mina Ord ska aldrig förgå." Innan Jesus for upp till Himlen lovade han att Fadern skulle sända den Helige Ande: "Men Hjälparen, den Helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er"(Joh 14:26). Om Jesu ord inte längre gäller för troende, varför skulle vi behöva påminnas om dem?

Hypergraceundervisning är ett bra exempel på att blanda sanningen med det som är fel. En betoning på Guds nåds och kraft är bra, men man försummar vad Paulus kallade "Guds hela rådslut" (Apg 20:27). Det är till exempel sant att kristna har blivit förlåtna av Gud. Men det betyder inte att vi aldrig måste bekänna synd. Jakob 5:16 säger: "Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan". Om vi ska bekänna våra synder för varandra, varför skulle vi inte behöva bekänna dem till Gud, eftersom all synd är i slutändan en synd mot Gud (Psalm 51:4)?

1 John 1: 9 ger också tydlig instruktion till de troende om att bekänna synden. Det börjar med ordet: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Detta är orsak och verkan som innebär att vi inte kan få det ena utan att ta med det första. Som Guds blodköpta barn fortsätter vi inte att bekänna vår synd för att bli frälst från helvetet. Vi bekänner och ångrar oss för att återupprätta ett intimt förhållande med vår Fader. Vi har en position av att vara rättfärdiga, men syndar i praktiken. För att motsätta sig detta argument förnekar hypergracepredikanterna att Johannes breven skrevs till troende. Men 1 John 2:1 börjar med detta: "Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige". Johannes skriver till troende som han personligen kände. Han indikerar att hans troende vänner verkligen kan synda, och att när de gör det måste de bekänna det.

Hypergracepredikanter hävdar också att den Helige Ande aldrig kommer att peka på synd hos kristna. Mogna kristna bör genast se att detta är fel. Varje Kristi lärjunge har känt den Helige Andes överbevisning inom sig när han eller hon har syndat. Jesus kallar den Helige Ande "Sanningens Ande" (Joh 15:26). Sanningen tolererar inte något som är falskt. När Sanningens Ande finns i en troendes hjärta (1 Kor 6:19) ger Han en övertygelse om någonting inte är sanning.

Sammanfattningsvis så stämmer en del av vad dessa predikanter lär ut. Vi är verkligen frälsta av nåd, inte genom våra egna gärningar (Efesierbrevet 2: 8-9). Och Guds nåd är underbar, stor och ger frihet (1 Timoteus 1:14). Men denna undervisning är inte i rätt proportion till resten av Skriften. När en lära framhävs för att utesluta resten blir det misslyckat eftersom Guds Ord inte kan hanteras rätt (2 Timoteus 2:15).
Jesus var full av både "nåd och sanning" (Joh 1:14). De två är i balans, och hamnar man i ena eller andra diket kan det leda till ett falskt evangelium. Vi måste alltid jämföra varje ny undervisning med "Guds hela rådslut" och lära oss att inte ta till oss det som inte är hela sanningen (1 Joh 4: 1)”.

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela