akujala.blogg.se

Profetiskt

Publicerad 2018-11-17 12:00:00 i Profetiskt,

Här är profetiska syner/tilltal som jag fick från Herren år 2004:
Jag vill först börja med att säga att Gud verkligen är god och vill det allra bästa för alla enskilda personer och att Han också vill det allra bästa med alla nationer och samhällen, vilket säkert är en självklarhet för de flesta kristna.

Gud har varit god mot landet Sverige under många år. Sverige har också varit uppbyggt på kristna värderingar. Dessa värderingar var ett resultat bl a av folkväckelsen som kom under 1800-talet. Sverige har varit välsignat under lång tid och blivit skonad från krig och andra eländigheter. Men Sverige har mer och mer vänt sin rygg åt Gud och ett resultat av detta är att Guds beskydd inte finns kvar på samma sätt som tidigare.

När nationen, i tider av välgång och välsignelser, mer och mer vänder sig bort från Herren kan Gud tillåta nöd för att få folket att vända om till Honom. Denna händelseutveckling är väldigt Biblisk. När människorna och nationerna inte velat vända om genom Guds godhet så har människorna och samhällena genom sitt uppror och olydnad själva gått utanför Guds beskydd. Då har olycka och misär kunnat drabba dessa människor och samhällen Detta är något som Herren använt sig av för att genom tuktan och lidande få människorna och samhällena att Vända om till Gud, om de vill. Gud ger inte olyckan och lidandet, människan bär själv skuld och orsak till det, men Gud vill genom det hela visa vägen till Hans lösning, till Hans hjälp och helande.

Jag har fått en syn om vad som kommer att ske i Sverige. Det kommer en stor nöd över landet. Jag har inte fått exakt vad det är för nöd, men man kommer inte att kunna bo i hyreshus och vägarna kommer att vara tomma på bilar. Det kan vara bra att förbereda sig för ett boende i eget hus med eget vatten och egen värme och matodlingar. Vi kommer också få klimatförändringar i form av att det kommer att bli 30 grader varmt i nu kalla månader som t ex november. Människorna kommer inte att tycka detta är roligt alls. När i tiden dessa klimatförändringar inträffar fick jag inte. Det var det jag fick om Sverige.

Sedan fick jag en syn om hur det kommer att bli förändringar på jordklotet. Det kommer att ske växlingar. På vissa platser på jorden kommer det att bli stora vattenytor där det nu är torra land, och där det nu är sjöar och hav kommer det att bli torra land. T ex en stad som Stockholm kan bli högt belägen som på ett berg och sedan sluttar det neråt och blir en dal där det förut varit hav.

Sedan såg jag som en dal/gropliknande plats där det var arbetsmaskiner och traktorer som arbetade för fullt efter någon naturkatastof eller liknande. Mark/jordytan i denna dal/grop var rödbrun och denna dal/grop var på en annan nivå långt, långt ner från där nu markytan är. Var detta inträffade fick jag inte. År 2000 fick jag från Herren att det skulle komma nya slags krig på jorden, terroristkrig och människorna kommer att leva i fruktan vad gäller detta.

Och detta profetiska budskap fick jag 31/12-12: Det kommer en mäktig väckelseflod över Sverige och Norden. Alltså, det blir en mäktig väckelse i Sverige då mycket människor kommer att blir frälsta. I Finland fick jag från Herren att det blir en enorm folkväckelse. Jag fick också se en mäktig Guds armé där var och en var rustad för den tid som kommer. (Förklaring: Guds armé är en kärleksarmé där man gör kärleksgärningar mot andra människor och på så sätt bekämpar det onda och det är alltså ingen militärisk armé, om nu någon okristen skulle läsa detta och kanske missförstår). Jag uppfattade det som att det blir en stor nöd över Sverige och i samband med denna kommer väckelsefloden eller strax efter. De som var med i denna armé hade en stark rustning på sig och villighetens skor. De gick framåt med säkra, starka steg och deras ögon blickade framåt mot målet.

Sedan såg jag de som inte var med i denna armé. Det var de som inte hade velat fostras av Herren och Hans Ord. De hade bara velat ha det gottiga och lättsmälta från Guds Ord och de hade inte velat gå vidare. En del ville också bara ha undervisning som kliade dem i öronen. Jag såg också predikanter och pastorer här och de hade stannat kvar och bara gett ut i sin undervisning av det som man predikade mycket av på 80-talet (och 90-talet), men de hade stannat där. De hade också kompromissat och bara gett ut mjölken, vällingen, det söta från Guds Ord och inte gått vidare med att ge ut den fasta födan som inte alltid är så populär. En del av dem ville just vara populära och inte stöta sig med människor, de var fega och ville vara till lags. Det fanns också predikanter och pastorer som bara gett ut det som kittlade i öronen på folk. Ja, det var dessa som stod vid sidan av armén. De fick skamset titta på dem som var med i Guds armé. Och om någon av dem försökte ställa sig i ledet i armén så fungerade det inte för de hade ingen rustning på sig. De hade istället färgglada kläder på sig och trodde det passade bra med lättsamma saker i ledet men naturligtvis fungerade det inte. Det som var lämpligt var att ha en stark Guds rustning på sig för att kunna vara med och tjäna Gud och klara av den tid som nu skulle komma.

De som var med i armén hade inte tid att titta på varandra eller bråka med varandra. De hade inte heller tid att peka finger eller förtala varandra. Men om någon ändå gjorde det och sträckte ut sin hand och arm på ett köttsligt sätt mot något medsyskon i denna armé så var inte Guds beskydd över dennes hand/arm och denne började då själv vackla. Det blev rörigt och struligt kring denne och de i dennes omgivning.

Gud håller också på att ändra om vad gäller många andliga poster i Sverige. Nya andliga ledare kommer att tillträda dessa poster och det är sådana som Gud under en längre tid förberett för detta. Gud kommer också visa att Han står bakom de som ger ut Hans Ord och är trofasta Honom och varit under lång tid. De som är sanna och äkta troende kommer att stå fasta när nöden kommer. De kommer att orka, inte för att de är stora och präktiga i sig själva utan för att de älskar Gud och Bibeln och tagit emot Hans kraft och Ande och därför att de har en nära kärleksrelation med Jesus. Det kommer inte att hålla med lekkristendom framöver.

Profetiskt nov. -11:
Jag upplevde att jag fick detta från Herren:
Det kommer en stor nöd över Sverige, ett nattsvart mörker. Det kommer att bli mer liv och rörelse och vara mer blomstrande på landet och inte mycket till liv i städer, kanske vissa städer bara. Bara något sjukhus och någon vårdcentral kommer att vara öppet och bara någon fabrik. Det kommer att vara mörkt på gator och torg. Ingen speciell belysning. Livets Ord församlingen i Uppsala kommer att finnas till för Sverige i denna nöd. Det finns ganska många karismatiska församlingar och kristna sammanhang i Sverige som leker och de kommer att fortsätta att göra det i dessa nödtider.

Profetiskt om Åre m m 2017-07-31: Jag har fått en syn om vad som kommer att hända i Åre. Det kommer att bli ett ras där. Raset kommer att bli väldigt stort och gå ända ner till sjön. Man kommer inte att kunna åka bil in eller ut ur Åre så de som behöver evakueras kommer att behöva evakueras genom helikopter. Sedan fick jag också se en man som satt på en bänk och jag vet inte var det var någonstans. Det såg ut som han bara satt där lugnt och fint, men han tittade till höger och vänster och var fullt aktiv på något sätt och fullt beredd att kuta därifrån vid behov. Det var något märkligt med den mannen som jag uppfattade var ganska ung. Sedan när jag och Peter åkte bil härom dagen så fick jag ett profetiskt budskap från Herren Jesus. Jag brukar ofta få det när vi åker bil och lyssnar på lovsång. Den profetiska smörjelsen kommer då igång hos mig. Det kan vara profetiska ord av uppmuntran och tröst osv. Men härom dagen fick jag ett mer förmanande budskap. Jesus är väldigt underbar. Han älskar oss alla och vill oss väl så förmaning är kärlek. Jesus kan t ex varna oss om vi är på fel väg i livet och i allmänhet. Jag fick se att Jesus var trött på att stora skaror som lovsjunger Honom gör det enbart med munnen och inte med hjärtat. Man älskar egentligen inte Jesus i sitt hjärta och man vill inte ge sig själv och sitt liv till Honom helt och fullt. Det är bara en ytlig lovsång. Man vill inte lyda och följa Jesus och man har ingen ånger över sina synder och vill inte vända om från dessa. Jesus anser att detta är ett stort hyckleri och Han är trött på det. Jag upplevde att det var många ungdomar i denna skara. Sedan upplevde jag att det också finns många unga som verkligen tar sin tro och Jesus på allvar och har ett gott och rätt hjärta inför Honom. Var välsignad!

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela