akujala.blogg.se

En ny skapelse och missionsbefallningen

Publicerad 2017-01-28 22:06:00 i Undervisning,

Alla som blivit frälsta har blivit nya skapelser i Jesus Kristus. Läs 2 Kor 5:17: ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” Vad menas med detta då? Blir vi helt nya människor med en helt ny personlighet? Jag kan säga så här: Många är bundna och inte fria att vara sig själva. De känner att de inte duger som de är. Kanske de aldrig fått någon uppmuntran och känner sig värdelösa. Kanske synden har besudlat människor fullständigt så man har tappat bort sig själv. Många ofrälsta kan vara trevliga och fungera i sina naturliga gåvor som Gud gett dem. Men många är formade av synden och formade av sin uppväxt t ex. Men när vi blir nya skapelser i Jesus Kristus blir också det gamla förbi, något nytt har kommit som bibelversen sa ovan. Vi har olika personligheter och det är detta som får komma fram fullt ut när vi blir nya skapelser i Jesus Kristus. Då behöver vi inte längre vara bundna i något negativt som vill dra ner oss. Vi behöver inte vara modlösa eller försagda längre t ex. Vi blir de original som Gud skapade oss till. Vi får blomma ut som de fina skapelser som Gud gjort oss till och vi får blomma ut i de gåvor Gud gett oss. Vi får bli fria och behöver inte längre vara bundna. Vi behöver inte längre vara formade av något negativt i allmänhet eller från något negativt som ligger bakom i tiden. Det är väldigt tråkigt när man hör om människor som är formade av sin negativa uppväxt och kanske någon psykolog sagt till dem att de får lära sig leva med smärtorna från sitt förflutna. Kanske en del blivit mobbade och så skadade så deras liv blivit ett resultat av eländet och man har det väldigt jobbigt. Men så behöver det inte vara när man blir frälst. Jesus helar, upprättar och sätter oss fria och vi blir nya underbara skapelser i Honom. Det enda vi behöver göra är att förlåta de som gjort oss illa och sedan ta emot av Guds kärlek, helande och upprättelse. Vi kan läsa: 1 Petr 2:24-25: ”Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade . Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare .” Självklart behöver vi lämna synderna vi levt i till Jesus som tog dem på korset och vända om så att Jesus kan vara vår själs herde och vårdare.

Nu kommer vi till missionsbefallningen: Vi läser: Matt 28:18-20: ”Jesu missionsbefallning: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Vi kan också läsa: Mark 16:15: ”Och han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Sedan läser vi i Apg 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Här ser vi att alla troende är kallade till att predika evangelium. Det handlar alltså inte om att vara kallad till någon speciell evangelist. Evangelisten predikar evangelium och uppmuntrar de s k vanliga troende till att också göra det. Evangelisten går före och visar vägen, lär och hjälper andra så att de gör missionsbefallningen. Det finns mer och säga om evangelisten, men här vill jag tala om missionsbefallningen som är för alla de troende. Handlar det om att man har en speciellt frimodig personlighet när man ska predika och ge ut evangeliet? Nej, personligheten har inget med detta att göra. Vi kan predika och ge ut evangeliet till vänner, bekanta, sådana vi inte känner på gator och torg, vi kan predika evangeliet till folksamlingar osv. Det som är viktigt är att vi blir andedöpta och fyllda av den Helige Ande för då får vi frimodighet att vittna, ge ut evangeliet och predika för människor. Det håller alltså inte med att säga att man är för blyg eller att man inte har den utåtriktade personligheten. Jag vill uppmuntra dig här att när du är fylld med den Helige Ande så vågar du predika och vittna till människor och ge dem evangeliet. Var välsignad.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela